Teisės aktų naujienos

Patvirtinta nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija

Nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos" redakcija taikoma sudarant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas

Finansų ministro įsakymas
Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo
(2018-03-19 Nr. 1K-117, TAR, 2018-03-23, kodas 2018-04414, įsigalioja 2018-03-24)
<< Atgal