Teisės aktų naujienos

Pakeistas Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-29 Nr. A1-142, TAR, 2018-03-30, kodas 2018-04988, įsigalioja 2018-03-31)
<< Atgal