Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašas

Paraiškų pateikimo terminas pratęstas iki 2018-05-31

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-04-20 Nr. V-384, TAR, 2018-04-20, kodas 2018-06387, įsigalioja 2018-04-21)
<< Atgal