Aktualu

Pakeistas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2018-04-18 Nr. 383, TAR, 2018-04-26, kodas 2018-06626, įsigalioja 2018-07-01)
<< Atgal