Teisės aktų naujienos

Pakeistas Reklamos įstatymas

Supaprastinti išorinės reklamos įrengimo reikalavimai. Nustatyti atvejai, kai leidimai įrengti išorinę reklamą nereikalingi

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas
(2018-04-26 Nr. XIII-1123, TAR, 2018-04-30, kodas 2018-06902, įsigalioja 2018-07-01)
<< Atgal