Teisės aktų naujienos

Pakeista Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-10 Nr. VE-29, TAR, 2018-05-11, kodas 2018-07614, įsigalioja 2018-05-12)
<< Atgal