Teisės aktų naujienos

Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-18 Nr. A1-213, TAR, 2018-05-21, kodas 2018-08110, įsigalioja 2018-05-22)
<< Atgal