Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

Nustatyta, kas atsakingas už viešojo juridinio asmens finansų kontrolę, kai viešojo juridinio asmens apskaita tvarkoma centralizuotai

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-05-17 Nr. XIII-1157, TAR, 2018-05-23, kodas 2018-08263, įsigalioja 2018-06-01)
<< Atgal