Teisės aktų naujienos

Pakeistos Inventorizacijos taisyklės

Taisyklės suderintos su viešojo sektoriaus subjektų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo reglamentavimu nuo 2018-06-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-23 Nr. 489, TAR, 2018-05-24, kodas 2018-08292, įsigalioja 2018-06-01)
<< Atgal