Teisės aktų naujienos

Pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

Taisyklės suderintos su viešojo sektoriaus subjektų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo reglamentavimu nuo 2018-06-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-23 Nr. 490, TAR, 2018-05-24, kodas 2018-08293, įsigalioja 2018-06-01)
<< Atgal