Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

Nustatytos baudos dėl nesumokėto mokesčio nuo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-05-17 Nr. XIII-1155, TAR, 2018-05-28, kodas 2018-08527, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal