Aktualu

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas

Apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta lengvata (0 proc. ir 5 proc. mokesčio tarifai) taikoma ir susijusiems vienetams, lygiai ta pačia apimtimi kaip ir nesusijusiems

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1187, TAR, 2018-05-29, kodas 2018-08643, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal