Teisės aktų naujienos

Pakeistas Civilinis kodeksas

Patikslinti Juridinių asmenų registro duomenys

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1185, TAR, 2018-06-01, kodas 2018-09076, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal