Teisės aktų naujienos

Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

Mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1183, TAR 2018-06-01, kodas 2018-09074, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal