Teisės aktų naujienos

Pakeistas Ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas

Pakeistas Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas „Darbuotojų sauga ir sveikata"

Pakeistas Moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimo darbo teisinių santykių srityje kontrolinis klausimynas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-06-07 Nr. EV-145, TAR, 2018-06-08, kodas 2018-09618, įsigalioja 2018-06-09)
<< Atgal