Teisės aktų naujienos

Pakeista Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. v-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-06-13 Nr. VE-39, TAR, 2018-06-14, kodas 2018-09915, įsigalioja 2018-06-15)
<< Atgal