Teisės aktų naujienos

Pakeistos Išorinės reklamos įrengimo taisyklės

Nustatyti reikalavimai iškaboms, kurias galima įrengti be leidimo

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2018-06-22 Nr. 4-371, TAR 2018-06-22, kodas 2018-10301, įsigalioja 2018-07-01)
<< Atgal