Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Atsisakyta reikalavimo sviestą keisti margarinu

Patikslintos kai kurios Aprašo nuostatos

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-06-27 Nr. V-740, TAR, 2018-06-28, kodas 2018-10731, įsigalioja 2018-09-01)
<< Atgal