Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas

Aktualu pelno nesiekiantiems vienetams, vykdantiems komercinę veiklą

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-3 straipsniu įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1333, TAR 2018-06-30, kodas 2018-10976, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal