Teisės aktų naujienos

Mokesčių reforma nuo 2019-01-01

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

Draudėjo už apdraustąjį mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeltos pačiam apdraustajam

Draudėjui lieka tik nedarbo socialinio draudimo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos

Dėl VSD įmokų perkėlimo apdraustajam, jo bruto darbo užmokestis darbo sutartyje turi būti padidintas 1,289 karto

Nustatyti konkretūs apdraustojo ir draudėjo bendrieji socialinio draudimo įmokų tarifų dydžiai (apdraustojo -19,5 proc. draudėjo 1,47 proc.)

Perskaičiuotas nedarbo draudimo įmokos tarifo didinimo koeficientas asmenims, dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis

Aktualu nuo 2018-07-01: patikslintos nuostatos dėl VSD įmokų mokėjimo nuo darbo užmokesčio, ne mažesnio nei minimalioji mėnesinė alga

Įvestos VSD įmokų „lubos"

Nustatyta, kad socialinio draudimo pensijų bendroji dalis finansuojama valstybės biudžeto lėšomis

„Sodrai" priskirta nauja funkcija – mokėti pensijų anuitetus

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1336, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10978, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal