Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas

Nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalyje

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1330, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10973, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal