Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

Nustatyti minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Pakeistas mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas

Patikslintas palūkanų dydis, kurį turi mokėti mokesčių administratorius, laiku negrąžinęs mokesčio permokos

Patikslintos atleidimo nuo delspinigių nuostatos

Atsisakyta dvigubos nuobaudos skyrimo (pagal Baudžiamąjį kodeksą ir pagal MAĮ)

Nustatytos baudų skyrimo taisyklės

Numatytas vienkartinis atleidimas nuo delspinigių už nesumokėtus mokesčius

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1329, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10972, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal