Teisės aktų naujienos

Pakeistas Korupcijos prevencijos įstatymas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo įpareigotas pranešti teisėsaugos institucijoms apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 5, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas
(2018-06-27 Nr. XIII-1298, TAR, 2018-07-03, kodas 2018-11179, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal