Teisės aktų naujienos

Patvirtintos Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinės taisyklės

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo
(2018-07-09 Nr. 1T-63(1.12.E), TAR, 2018-07-10, kodas 2018-11665, įsigalioja 2018-07-11)
<< Atgal