Aktualu

Nuo 2018-12-01 sumažinti išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dydžiai

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-30 Nr. XIII-1460, TAR 2018-07-11, kodas 2018-11774)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymu (toliau – Įstatymas) nuo 2018-12-01 sumažinti išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dydžiai.

LR civilinio proceso kodekso 736 straipsnis išdėstytas taip:

736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis

1. Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus tol, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos:

1) išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą,iki penkiasdešimties procentų trisdešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;

2) visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų;

3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų trisdešimt procentų.

2. Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų penkiasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.

3. Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos.“

Įstatymo taikymas

Nauji išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dydžiai taikomi ir vykdomosioms byloms, pradėtoms iki 2018-12-01.

Įstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta:

„4. Šio įstatymo 2–11 straipsniuose išdėstytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos taikomos ir vykdomosioms byloms, pradėtoms iki šių straipsnių įsigaliojimo.

5. Antstoliai išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų skolininko pajamų darantiems asmenims iki 2018 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 733 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia patvarkymus daryti šio įstatymo 8 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-30 Nr. XIII-1460, TAR 2018-07-11, kodas 2018-11774)


<< Atgal