Teisės aktų naujienos

Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatai

Nuo 2020-01-01 steigiant juridinį asmenį atsisakyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patikros dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms

Patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinę

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-25 Nr. 732, TAR 2018-07-31, kodas 2018-12664, įsigalioja 2018-08-01)
<< Atgal