Teisės aktų naujienos

Pakeisti Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai

Medžiagų, mišinių ir procesų, galinčių sukelti vėžį, sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-02 Nr. A1-536/V-1060, TAR, 2018-10-03, kodas 2018-15660, įsigalioja 2020-01-17)
<< Atgal