Teisės aktų naujienos

Pakeista Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija

Pakeisti Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-05 Nr. VA-78, TAR, 2018-10-05, kodas 2018-15861, įsigalioja 2018-10-06)
<< Atgal