Teisės aktų naujienos

Pakeistas Nepriklausomumo nuo audituojamos įmonės, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi tvarkos aprašas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V3-4 „Dėl Nepriklausomumo nuo audituojamos įmonės, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-05 Nr. V3-22, TAR, 2018-10-08, kodas 2018-15890, įsigalioja 2018-10-09)
<< Atgal