Teisės aktų naujienos

Patvirtinta nauja Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2019-05-01

Nuo 2020-05-01 kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai naudojamasi nemokama VMI paslauga, duomenis fiksuojant tiesiogiai VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA)

Nauji techniniai reikalavimai kasos aparatams, užtikrinantys duomenų nepakeičiamumą ir tokių duomenų prieinamumą Valstybinei mokesčių inspekcijai, nustatyti naujų techninių reikalavimų taikymo terminai

Patikslinti atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų

Patikslinti kasos aparato kvito rekvizitai

Patikslintos aparatų, išbrauktų iš leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašo, naudojimo nuostatos

Patikslintos nuostatos, susijusios su grynųjų pinigų laikymas kasos operacijų atlikimo vietoje

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1056, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16831, įsigalioja 2019-05-01)
<< Atgal