Teisės aktų naujienos

Pakeista Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1K-381, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18075, įsigalioja 2018-11-09)
<< Atgal