Aktualu

Įgyvendinama GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta pajamų mokesčio lengvata

Patvirtintos Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 forma ir jos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo
(2018-12-03 Nr. VA-92, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19545, įsigalioja 2019-01-01)

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą lengvatą, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintos Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 forma ir jos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės.

GPMĮ 21 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTE NUSTATYTOS LENGVATA

Laikinai, tik apskaičiuojant ir deklaruojant 2019, 2020, 2021 metų mokestinių laikotarpių pajamas, GPMĮ 21 straipsnio 1 dalis papildyta 4 punktu (šis punktas netenka galios 2022-01-01)

(1. Iš pajamų gali būti atimamos šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos: )

4) sumos, sumokėtos už paties nuolatinio Lietuvos gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai šiuos darbus atlieka ir šias paslaugas suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMO NUOSTATOS

Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gyventojo, pageidaujančio pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata iš pajamų atimti per mokestinį laikotarpį patirtas, GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytas išlaidas, pranešimo apie išlaidas užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

Pranešimas su paslaugos suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais teikiami tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).

Tinkamai užpildytas atitinkamų kalendorinių metų mėnesio pranešimas gyventojo pasirinkimu gali būti pateikiamas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, už kurį teikiamas, iki kito mėnesio 15 dienos arba ne vėliau kaip pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos  (pvz., už 2019 m. kovo mėn. – iki 2019 m. balandžio 15 d. arba iki 2020 metų vasario 15 d.).

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos
(2018-12-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas
Dėl gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-12-04 Nr. (18.18-31-1E) RM-40495)

Valstybinė mokesčių inspekcija pažymėjo, kad tie gyventojai, kurie nepateiks Pranešimo apie išlaidas, teisę į mokesčio lengvatą galės realizuoti, užpildydami ir pateikdami metinę pajamų deklaraciją bei pridėdami prie jos lengvatą pagrindžiančius dokumentus.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo
(2018-12-03 Nr. VA-92, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19545, įsigalioja 2019-01-01)


<< Atgal