Teisės aktų naujienos

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimu nustatyta, kad tantjemos, iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai ir mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilines sutartis gautos pajamos apmokestinamos tokiu pat gyventojų pajamų mokesčio tarifu, kaip ir pajamos iš darbo santykių

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1704, TAR 2018-12-20, kodas 2018-20943, įsigalioja 2018-12-21)
<< Atgal