Teisės aktų naujienos

Nuo 2019-07-01 nustatyta, kad PVM mokėtojai, kurių pajamos iš ekonominės veiklos per kalendorinius metus neviršija 300 tūkstančių eurų, turi teisę pasirinkti taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1708, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20966, įsigalioja 2019-07-01)
<< Atgal