Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, atsižvelgus į minimaliosios mėnesinės algos (MMA) ir bazinio dydžio didinimą nuo 2019-01-01

Taip pat nuo 2019-01-01 didinami specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai

Nuo 2019-09-01 didinami mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1712, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20970, įsigalioja 2019-01-01)




<< Atgal