Įdomu, naudinga

Visiems muziejų lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį leista nemokamai lankyti Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirtų nacionalinių ir respublikinių muziejų nuolatines ekspozicijas

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. ĮV-985, TAR 2018-12-20, kodas 2018-20959, įsigalioja 2018-12-21)
<< Atgal