Teisės aktų naujienos

Nuo 2019-01-01 didinami mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Nuo 2020-01-01 didinami mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1838, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21865, įsigalioja 2019-01-01)
<< Atgal