Teisės aktų naujienos

Pakeistas 1-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1K-1, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00130, įsigalioja 2019-01-05)
<< Atgal