Teisės aktų naujienos

Pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės

Internete prekiaujantys maisto produktais turi informuoti, kad veikia legaliai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 28, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00711, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimu, kuris įsigalioja 2019-05-01, pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės.

Taisyklėse nustatyta, kad pardavėjas, prieš parduodamas maisto produktus vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, privalo nurodyti savo, kaip registruoto ir (ar) patvirtinto maisto tvarkymo subjekto, numerį ir individualios veiklos vykdymo pažymos numerį, jei įregistruotą  individualią veiklą vykdo pagal pažymą, arba verslo liudijimo numerį, jei individualią veiklą vykdo įsigijęs verslo liudijimą.

MAŽMENINIŲ PREKYBOS TAISYKLIŲ NUOSTATOS

Mažmeninės prekybos taisyklės papildytos naujais 26.13 ir 26.14 papunkčiais:

(26. Pardavėjas privalo: )

26.13. prieš parduodamas maisto produktus vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, nurodyti savo, kaip registruoto ir (ar) patvirtinto maisto tvarkymo subjekto, numerį;„.

26.14. prieš parduodamas prekes vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, nurodyti nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos numerį, jei įregistruotą  individualią veiklą vykdo pagal pažymą, arba verslo liudijimo numerį, jei individualią veiklą vykdo įsigijęs verslo liudijimą;„.

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS PAAIŠKINIMAS

Internete prekiaujantys maisto produktais turės informuoti, kad veikia legaliai
(2019-01-17)

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 28, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00711, įsigalioja 2019-05-01)


<< Atgal