Teisės aktų naujienos

Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. VA-4, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00789, įsigalioja 2019-01-19)
<< Atgal