Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR baudžiamojo proceso kodeksas

Nuo 2019-04-01 vairuojant transporto priemonę, kai teisė vairuoti transporto priemonę yra sustabdyta, gali būti paskirta griežtesnė kardomoji priemonė - užstatas, namų areštas, intensyvi priežiūra, suėmimas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 120, 121 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 134-1 straipsniu įstatymas
(2019-01-15 Nr. XIII-1956, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00868, įsigalioja 2019-04-01)
<< Atgal