Teisės aktų naujienos

Nuo 2019-05-01 supaprastinti higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems mažmeninę prekybą (išskyrus nefasuotų gyvūninės kilmės maisto produktų prekybą) parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. V-133, TAR 2019-02-05, kodas 2019-01759, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuris įsigalioja 2019-05-01, pakeista Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“.

Nuo 2019-05-01 supaprastinti higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems mažmeninę prekybą (išskyrus nefasuotų gyvūninės kilmės maisto produktų prekybą) parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų.

Higienos norma papildyta nauju 51 punktu:

„51. Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys mažmeninę prekybą (išskyrus nefasuotų gyvūninės kilmės maisto produktų prekybą) parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų, gali tvarkyti maistą vadovaudamiesi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis dėl minimalių geros higienos praktikos taisyklių taikymo reikalavimų – šiuo atveju jie gali netaikyti individualios rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos ir nesinaudoti konkrečios maisto tvarkymo srities geros higienos praktikos taisyklėmis (RVASVT principų taikymo vadovais), nurodytomis šios higienos normos 4 punkte.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. V-133, TAR 2019-02-05, kodas 2019-01759, įsigalioja 2019-05-01)


<< Atgal