Teisės aktų naujienos

Nuo 2019-05-01 supaprastinti higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems mažmeninę prekybą (išskyrus nefasuotų gyvūninės kilmės maisto produktų prekybą) parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. V-133, TAR 2019-02-05, kodas 2019-01759, įsigalioja 2019-05-01)
<< Atgal