Teisės aktų naujienos

Patvirtintas Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-08 Nr. V-103, TAR 2019-02-08, kodas 2019-01962, įsigalioja 2019-02-09)
<< Atgal