Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas

Nustatytas atlyginimas fiziniams asmenims už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai. Atlyginimo dydis yra nuo 1000 iki 100000 eurų

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-1 straipsniu įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1989, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04394, įsigalioja 2019-07-01)
<< Atgal