Teisės aktų naujienos

Pakeistas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Padidintos baudos už nesąžiningą komercinę veiklą

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 13, 14, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2217, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10159, įsigalioja 2019-09-01)
<< Atgal