Teisės aktų naujienos

Nauja 11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Sąnaudos“ redakcija, taikoma rengiant 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 1K-243, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13038, įsigalioja 2019-08-10)

Finansų ministro įsakymu, kuris taikomas rengiant 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius, pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (VSAFAS) „Sąnaudos“.

Visi 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimai pateikti palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija

 

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 1K-243, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13038, įsigalioja 2019-08-10)


<< Atgal