Aktualu

Nauja Dokumentų rengimo taisyklių redakcija nuo 2020-01-01 (1 dalis)

Supaprastinti rašytinių dokumentų rengimo reikalavimai

Išplėsta Taisyklių reglamentavimo sritis, įtraukiant daugiau elektroninių dokumentų rūšių. Taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai, taikomi ne tik rašytiniams elektroniniams dokumentams, bet ir vaizdo, garso dokumentams bei įrašams

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. VE-41, TAR 2019-08-30, kodas 2019-13776, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal