Teisės aktų naujienos

Mokesčių pakeitimai 2020

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) 2020 ir 2021 metams

Ženkliai padidintas NPD riboto darbingumo asmenims

Padidintas progresinis pajamų mokesčio tarifas, taikomas su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taip pat tantjemoms, iš darbdavio gautiems autoriniams atlyginimams ir mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilines sutartis gautoms pajamoms

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2649, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20990, įsigalioja 2019-12-22)
<< Atgal