Teisės aktų naujienos

Mokesčių pakeitimai 2020

Pakeistas pelno mokesčio įstatymas

Nustatytos turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės

Nustatytos mokestinės tvarkos neatitikimų neutralizavimo taisyklės

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2020, 2021 ir 2022 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, nustatytas papildomas kredito įstaigų apmokestinamojo pelno apmokestinimas

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2694, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21550, įsigalioja 2020-01-01)
<< Atgal