Teisės aktų naujienos

Pakeistos Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-22 Nr. 1K-8, TAR, 2020-01-22, kodas 2020-00969, įsigalioja 2020-01-23)
<< Atgal